მთავარი  გვერდი
 ინსტიტუტის შესახებ
 განყოფილებები
 კვლევები
 გამოცემები
 კონფერენციები
 ექსპედიციები
 სამეცნიერო ცენტრები
 ლაბორატორია
 ფოტო გალერეა
 

 

 

 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ქართველური დიალექტოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

 

 ონისე ბანძელაძე

 ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ქსუ დიალექტოლოგიის ინსტიტუტის რაჭული დიალექტური ტექსტების შემსწავლელი განყოფილების ხელმძღვანელი. ფოლკლორისტი

 

 1. ნიკო ლორთქიფანიძის ფოლკლორთან მიმართების ერთი ასპექტისათვის,  “განთიადი", 1990;

2. დანიელ კარნეგი, როგორ მოვიპოვოთ სიმშვიდე, დავძლიოთ მწუხარება, მივაღწიოთ ოჯახურ ბედნიერებას, წიგნი თარგმნილია რუსულიდან, ქუთაისი, 1990;

3. კაფია ნიკო ლორთქიფანიძესთან, “განთიადი", 1991;

4. ნოველები, “განთიადი", 1991;

5. ნოველები, “განთიადი", 1992;

6. მცირე ფოლკლორული ჟანრები ნიკო ლორთქიფანიძის შემოქმედებაში, “განთიადი", 1993;

 7.ნიკო ლორთქიფანიძის შემოქმედების ერთი ასპექტი, XII ფოლკლორული კონფერენციის მასალები, თბ., 1994;

8. ნოველები, “განთიადი", 1995;

9. სადღეგრძელო, საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის "ქუთაისური საუბრები-III" მასალები, ქუთ., 1996;

10. ეტიუდების მთლიანი ხასიათი _ რეცენზია, “განთიადი", 1997;

11. ნოველები, “განთიადი", 1998;

12. ქართული სადღეგრძელო, საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის "ქუთაისური საუბრები-V" მასალები, ქუთ., 1998;

13. თელების ჩრდილში, “უქიმერიონი", 1999;

14. ნოველები, გაზ., “ცაი", 2000;

15. ელეგია ოპტიმალურ ტალღაზე, ნოველები,  ქუთაისი, 2000;

 16.კედელში ჩატანებული კაცის მოარული სიუჟეტი ქართულ მწერლობაში, ქართველური მემკვიდრეობა, VIII, ქუთ., 2004. ინგლისური რეზიუმე: The plot of ’’a man buried in the wall ’’in the Georgian fiction.

 

 

< < < უკან

  

 

ქუთაისი, თამარ მეფის Ή 59 Tel: (+995 331) 4-28-83   Fax: (+995 331) 4-38-33

საქართველო    4600    E-mail putkaradze@kartevelology.ge